18.04.2017
DALZ- Książ 2017. UWAGA ZMIANA TERMINU !!!!
Zapraszamy na kolejną edycję DALZ Książ 2017. UWAGA !!! Ze względu na złe warunki atmosferyczne zawody zostały przeniesione na 6 maja.

PROPOZYCJE >>>>

REGULAMIN >>>>>>

ZGŁOSZENIE >>>>>

OŚWIADCZENIE RODZICÓW >>>>

PROGRAM UJEŻDZENIA >>>>>>>

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Cel imprezy:
 promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu jakim jest powożenie
     zaprzęgami, jako formy aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych
 ocena i weryfikacja wartości użytkowej koni rasy śląskiej i nie tylko
 propagowanie prywatnej hodowli koni ze szczególnym uwzględnieniem rasy
    konia śląskiego
 zachęta do dobrego przygotowania i wyszkolenia koni zaprzęgowych
 pobudzenie konkurencji i współzawodnictwa między hodowcami Okręgowego
    Związku Hodowców Koni we Wrocławiu
 spotkanie integracyjne i towarzyskie połączone z wymianą doświadczeń
2. Ranga imprezy: liga amatorska – ujeżdżenie, maraton kombinowany
3. Organizator: Kubańskie Driving Team - Karolina, tel. 663 924 159
Justyna tel. 507 079 862
SLKS KSIĄŻ, Stado Ogierów KSIĄŻ, biuro – tel. 74 840 58 60

4. Miejsce imprezy: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
Sp. z o.o., Stado Ogierów KSIĄŻ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych
II. WARUNKI TECHNICZNE
1. Termin imprezy – 06.05.2017 – niedziela
2. Sędzia Główny: Paweł Mazurek
3. Gospodarz toru: Czesław Konieczny
4. Klasyfikacja wg kategorii:
 duże konie – singiel
 duże konie – pary
 kuce – singiel
 kuce – pary
UWAGA!!! Minimalna ilość zaprzęgów w danej kategorii – 3 – w przypadku mniejsze j
ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wg własnego
uznania

Program imprezy:
06.05.2017 - sobota
08:00-08:30 – Rejestracja uczestników
08:30-09:15 – Odprawa techniczna
09:55 – Oficjalne rozpoczęcie
10:00-13:00 – Ujeżdżenie – Program wg załącznika nr 3 do Regulaminu DALZ
czworobok 80m x 40m
14:00-16:00 – Maraton kombinowany
16:30-17:00 – Ogłoszenie wyników I Eliminacji DALZ 2016 oraz dekoracja,
wręczenie nagród, runda honorowa
6. Podłoże: hipodrom – trawiaste, rozprężalnia – trawiaste

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń ostatecznych: 26.04.2017 (prosimy o terminowe zgłoszenia)
zgłoszenie w dniu imprezy podczas rejestracji – dodatkowa opłata 100 zł
Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do propozycji) prosimy wysyłać na adres:
dalz.zawody@wp.p l
2. Warunki finansowe:
Wpisowe: 150 zł od zaprzęgu płatne podczas rejestracji w BIURZE ORGANIZATORA
Boksy – 50 zł/konia/dzień - Organizator udostępnia boksy przed imprezą
22 kwietnia od godz. 18:00 za dodatkową opłatą 50 zł/ konia/dzień
Istnieje możliwość zakupienia siania w SO Książ – informacja na miejscu
Pasza we własnym zakresie
4. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Noclegi:
Hotel przy Oślej Bramie (400 m) – ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych,
tel. 74 664 92 70
Hotel Zamkowy (450 m) - ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych,
tel. 74 665 41 44, www.zamekksiaz.pl
Hotel Książ (450 m) - ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 664 38 90,
www.ksiazhotel.pl
Hotel Maria (1,5 km) – ul. Wrocławska 134 B, 58-306 Wałbrzych, tel.74 665 01 00,
www.hotelmaria.sirbud.pl
Pozostałe miejsca noclegowe na terenie miasta Wałbrzych
Wyżywienie – we własnym zakresie lub na miejscu w Gospodzie Huberta oraz catering

IV. NAGRODY
Dla Zwycięzców: medale, floo, nagrody rzeczowe
Dla pozostałych zawodników: floo, drobne upominki

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl