05.09.2017
27 Maja - Piknik jeździecki !!!
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Zakład Stado Ogierów Książ oraz Sudecki Ludowy Klub Sportowy Książ ZAPRASZAJĄ NA TOWARZYSKIE ZAWODY KONI ŚLĄSKICH ORAZ POKAZY PARAJEŹDZIECKIE, HIPOTERAPEUTYCZNE I PIKNIK RODZINNY W dniu 27 maja 2017 r.

PROPOZYCJE DO POBRANIA TUTAJ >>>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIA TUTAJ >>>>>>

TEST CAPRILLEGO TUTAJ >>>>>>>>>>>>

LISTY STARTOWE TUTAJ >>>>>>>>>>>>>

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1.1. Miejsce SPRAWDZIANU JEŹDZIECKIEGO : Stado Ogierów Książ
Termin: 27 maja 2017 r.
1.2. Organizator: Sudecki Ludowy Klub Sportowy Książ
ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60
e-mail: marketing@stadoksiaz.pl
1.3. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Monika Słowik
1.4. Projektantki toru zabawy: Anna Żmijewska, Joanna Rewers – Kulska
II. WARUNKI OGÓLNE:
Sprawdzian rozegrany zostanie w oparciu o aktualne Przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego.
III. UDZIAŁ:
Uczestnicy na koszt własny, bez ograniczeń
IV. WARUNKI TECHNICZNE:
4.1. Impreza otwarta - plac centralny Stada Ogierów Książ
4.2. Rozprężalnia (także w krytej ujeżdżalni) i plac główny podłoże piaszczyste
V. WARUNKI UDZIAŁU:
a) uczestnicy – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania jazdy konnej, w przypadku osób niepełnoletnich zgoda opiekunów prawnych na start oraz aktualne ubezpieczenie
b) konie - koszty transportu i ewentualnego postoju w SO Książ pokrywają delegujący
VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATY:
6.1. Zgłoszenia uczestników i koni należy przesyłać w terminie do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 12.00,
na adres e-mail marketing@stadoksiaz.pl
Opłata organizacyjna – 25,00 zł od każdego startu, płatna na 1 godzinę przed startem
Za każdorazowa zmianę list startowych oraz w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w dniu imprezy – opłata dodatkowa w kwocie 15 zł.
Istnieje możliwość zarezerwowania wcześniej boksów/stanowisk dla koni w cenie 30,00 zł od konia/dzień.
Liczba ograniczona. W sprawie rezerwacji proszę kontaktować się pod nr tel. 74/ 840 58 60
W przypadku nie uiszczenia opłaty zawodnik nie będzie ujęty na liście wyników.
VII.DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE:
7.1. Wymagana dokumentacja dla koni:
Konie muszą posiadać ważny paszport (hodowlany bądź sportowy), aktualne badania i szczepienia.
Bez w/w dokumentu konie nie będą dopuszczone do startu, ani wpuszczone na teren Stada.
VIII. RÓŻNE:
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże.
Listy uczestników z rozpiską czasową do wglądu w dniu imprezy od godz. 10.00 na stronie www.stadoksiaz.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE, INFORMACJĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DO ORGANIZATORA NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED IMPREZĄ.

VIII. PROGRAM IMPREZY:
Odprawa techniczna - szorownia godz. 10.15
Konkurs nr 1– konkurs ujeżdżenie wg obowiązujących w roku 2017 programów PZJ - program wskazany przez zawodnika – wygrywa para z najwyższym wynikiem procentowym bez względu na klasę konkursu
Konkurs nr 2 – konkurs sprawnościowy (na zasadach testu Caprillego – program stanowi załącznik do propozycji)
Konkurs nr 3 – otwarty parkur skokowy o wyniku decyduje najkrótszy przejazd. Błędy na przeszkodach oraz wolty i wyłamania karane są czasem 5 sek. za każdy błąd. Wysokość przeszkód 60 - 80 cm.
Dopuszczana liczba wyłamań - 3.
Istnieje możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora rozegrania konkursu z wysokością przeszkód 100 -120 cm.
Uwaga! Godzina rozpoczęcia konkursów oraz program imprezy mogą ulec modyfikacjom
W przypadku zgłoszenia min. 5 par do konkursu powożenia jako konkurs nr 4 rozegrany zostanie konkurs zręczności powożenia.
Organizator przewiduje także niespodziankę w formie pokazu!
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. Dla zwycięskich par przewidziane są flots i upominki.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl