06.01.2017
XI Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej 2017 r.
Serdecznie zapraszamy zawodników, kibiców i miłośników jeździectwa na XI MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ O PUCHAR ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO, ZAWODY TOWARZYSKIE W UJEŻDZENIU KSIĄŻ 2017 r. Zawody odbędą się 25 czerwca 2017r na terenie Stada Ogierów Książ.

PROPOZYCJE, FORMULARZ ZGŁOSZENIA , PROGRAM DEBIUTY, PROGRAM PARAJEŹDZIECKI TUTAJ >>>>>>>

LISTY STARTOWE TUTAJ >>>>>>>

1.Organizator: Sudecki Ludowy Klub Sportowy KSIĄŻ, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu
Ząbkowickim Sp. z o. o. – Stado Ogierów Książ
2. Miejsce rozgrywania zawodów: Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych
3. Kontakt: biuro SO Książ 74-840-58-60, mail: mmsia.zgloszenia@o2.pl
4 .Kategoria: Zawody Towarzyskie
5 .Termin: 25.06.2017 (niedziela)
6 .Komisja sędziowska: Elżbieta Dąbrowska, Marek Ruda
Obsługa komputerowa - Wojciech Helak
Dyrektor zawodów: Katarzyna Kopera
Dyrektor biura: Joanna Rewers-Kulska
Gospodarz czworoboku: Anna Żmijewska
Spiker: Monika Słowik
7. Lekarz weterynarii zawodów: lek. wet. Barbara Jandzis

8. Plac konkursowy: czworobok 60 x 20m (Program Parajeździecki pierwszy krok i Debiuty
czworobok 20x40), podłoże piaszczyste
Rozprężalnia: zewnętrzna podłoże piaszczyste, hala podłoże piasek kwarcowy
9. Zgłoszenia: do dnia 21.06.2017 r. na adres email:

mmsia.zgloszenia@o2.pl


Zgłoszenia tylko na kartach dostępnych na końcu propozycji - osobne dla MMSiA i ZT, w
przypadku startu w obu prosimy o wypełnienie dwóch kart.


Zgłoszenia przyjmuje Katarzyna Kopera tel. 726272323


Zgłoszenie pary do zawodów jest równoznaczne z akceptacją propozycji
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo przyjęć na zawody mają pary startujące w Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i
Akademickiej.
10. Rezerwacja boksów i stanowisk: Tylko razem ze zgłoszeniem na adres email:


mmsia.zgloszenia@o2.pl


Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


11. Opłaty
Opłata organizacyjna: 20,00 zł
Startowe: każdy przejazd 50,00 zł
Boks: 30,00 zł
Stanowisko: 25,00 zł
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę – słoma. W przypadku konieczności postawienia konia w
boksie na trocinach organizator daje do dyspozycji czysty boks lub stanowisko, płatne jak wyżej.


Wpłat prosimy dokonywać na konto:


Sudecki Ludowy Klub Sportowy KSIĄŻ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
PKO BP 82 1020 5095 0000 5102 0076 5511


12. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą
sędziego głównego i opłatą 30,00 zł.
13. Listy startowe będą dostępne 23.06.2017 r. na stronie www.stadoksiaz.pl
14. W przeddzień zawodów plac konkursowy będzie otwarty w godzinach 15.00-21.00

15. Stajnie i ośrodek zamykane są o godzinie 22.00
16. Dokumenty należy składać w biurze zawodów w dzień zawodów najpóźniej do rozpoczęcia
konkursów
17. Zawodnicy którzy nie odwołają udziału w zawodach na trzy dni przed ich rozpoczęciem będą
zobowiązani do poniesienia kosztów rezerwacji boksów oraz opłaty organizacyjnej.
18. STRÓJ ZAWODNIKA:
Zgodnie z przepisami PZJ.


WARUNKI UDZIAŁU


W konkursach mogą uczestniczyć amatorzy:
- w Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w kategoriach zgodnych z kat. wiekową.
- dowolnie w konkursach Zawodów Towarzyskich.
Zawodników obowiązuje aktualna książeczka zdrowia sportowca lub w przypadku jej
nieposiadania, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.

Przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział
w tegorocznych zawodach - wzór dołączony na końcu propozycji.
Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia. Bez wskazanych dokumentów konie nie
zostaną wpuszczone na teren zawodów. Dokumentacja koni biorących udział w zawodach
zgodna z aktualnymi przepisami weterynaryjnymi PZJ.


ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje
następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
· pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
· drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego
szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
· co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
· żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na
zawody.
W Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej można jechać z batem, ostrogi są
nieobowiązkowe, programy mogą być czytane.


KONKURSY


W Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej konkursy będą rozgrywane w kategoriach:
Parajeździecki pierwszy krok - program autorski, dostępny na końcu propozycji
Debiuty - program autorski, dostępny na końcu propozycji
Szkoły podstawowe - L1
Gimnazja - L1
Szkoły ponadgimnazjalne - L1
Studenci i młodzież do lat 25 – L1

Po konkursach MMSiA rozegrane zostaną Zawody Towarzyskie:
L1
L3
P2
N4
Istnieje możliwość rozegrania konkursu klasy C po wcześniejszej konsultacji z organizatorem.
Wszystkie programy - z wyjątkiem programów autorskich - zgodnie z obowiązującymi
programami Polskiego Związku Jeździeckiego.
Każdy koń ma prawo startu maksymalnie trzy razy
Klasyfikacja:
Zawodnicy Mistrzostw Młodzieży Szkolnej i Akademickiej będą klasyfikowani wg grupy
wiekowej.
Zawody towarzyskie będą miały osobną klasyfikację.
Dekoracja odbędzie się po zakończeniu wszystkich konkursów bez koni.


NAGRODY


Nagrody rzeczowe dla zwycięzców, flot’s dla wszystkich zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za kradzieże i szkody zaistniałe w czasie trwania zawodów i transportu.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl