07.07.2017
ZAKOŃCZENIE ZAKŁADU TRENINGOWEGO KLACZY 07.07.2017
7 lipca o godz. 12.00 rozpocznie się dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy koń­cząca sta­cjo­narny 60-dniowy tre­ning za­przę­gowy. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl