25.10.2021
Konie na sprzedaż (aktualizacja 10.12.2021)
Przedstawiamy aktualną listę koni na sprzedaż. Zapraszamy do składania ofert w każdy czwartek do godziny 13.00.

Dnia 21 października 2021 miał miejsce przetarg na sprzedaż koni. Sprzedne zostało 6 tegoroznych klaczek.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą na sprzedaż pozostałych koni.

 

Aktualna lista koni na sprzedaż:

1.  og. AMARETTO (Aramis – Inwersja po Bergen) śl. c.gn. ur. 2021r. - 7.000 zł SPRZEDANY

2.  og. ATLANTYK (Aramis – Nimfa po Tramer) śl. gn. ur. 2021r. - 7.000 zł SPRZEDANY

3.  og. ROKOSZ (Romans – Lawina po Pikolo) śl. kara ur. 2021r. - 8.000 zł SPRZEDANY

10.  og. FIGARO (Sonet – Fuksja po Jogurt ) śl. gn. ur. 2019r. - 25.000 zł 

11.  kl. 2613GWł ENERGIA (Lokan – Enigma po Iluk) śl. c.gn. ur. 2018r. - 35.000 zł

12. kl. 1548GWł SABRA (Jogurt – Sabrina po Eidam)  śl. siwa ur. 2003r. - 18.000 zł  

13. wał. DIEGO  (Ramzes – Dafne po Derit) śl. kara ur. 2015r.  - 140.000 zł

14. og. 1046GWł ROMANTYK (Eckermann – Regencja po Bank) śl. siwa ur. 2016r. - 125.000 zł WYCOFANY

 

15. og. 1032GWł ROMANS (Rejent – Regencja po Bank) śl. kara ur. 2014r. - 125.000 zł  WYCOFANY

 

 

Katalog koni --->>>

 

Regulamin przetargu:

1.Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, zwany dalej Organizatorem.

2.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz osobowe spółki prawa handlowego na równych prawach, bez ograniczeń.

3.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, przez złożenie oferty akceptują warunki przetargu.

4.Przetarg koni przeprowadzony zostanie w formie przetargu ofert – zgłoszeń pisemnych.

5.Organizator nie pobiera wadium z tytułu złożenia oferty.

6 Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, firmę (nazwę), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, nazwę konia, którego oferta dotyczy wraz z numerem katalogowym, proponowaną cenę brutto konia oraz zobowiązanie się oferenta do zapłaty za konia w przypadku dojścia do transakcji nie później niż w dniu odbioru konia i nie później niż na 10 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku braku wpłaty w terminie do 10 dni od momentu ogłoszenia wyniku przetargu, sprzedawany koń przechodzi spowrotem na własność SO Książ i ponownie uczestniczny w konkursie ofert.

7.Podstawowym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena zakupu konia.

8.Wprzypadku nadesłania na któregokolwiek z koni wyłącznie ofert poniżej ceny wywoławczej, określonej w katalogu i na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo ich opiniowania przez powołaną przez siebie komisję. Ostateczna decyzja dotycząca zawarcia umowy sprzedaży takiego konia za cenę niższą niż wywoławcza należy do Prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., który ma prawo dokonać wyboru takiej oferty lub nie zaakceptować żadnej z ofert.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

10.Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na adres:
Stado Ogierów Książ,
ul. Jeździecka 3,
58- 306 Wałbrzych
Drogą meilową na adres: malgorzata.studzinska@stadoksiaz.pl
lub złożyć osobiście w sekretariacie Stada.

11.Oferenci mają prawo do samodzielnego oglądania w stajniach koni przedstawionych do sprzedaży.

12.Otwarcie ofert będzie dokonywane w każdy czwartek.

13.Ogłoszenie o wyborze oferty umieszczone zostanie na stronach www.stadoksiaz.pl

 

Bliższych informacji udzielamy pod nr telefonu 74 840 58 60.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl