01.05.2022
Oferta pracy- powożący
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy Powożący zaprzęgami konnymi.

OFERTA   PRACY

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., z siedzibą

w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230, Plac Kościelny 1 ogłasza nabór na stanowisko pracy:
 

Powożącego zaprzęgami konnymi,

Miejsce pracy: Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych

      Od kandydatów wymagamy:

  • doświadczenie w powożeniu zaprzęgami konnymi
  • doświadczenie w przygotowaniu młodych koni do pracy w zaprzęgu
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
  • prawo jazdy kategoria B+E i C+E

Oferujemy:

  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
  • pracę na pełen etat w oparciu o umowę pracy,

Wymagane dokumenty:

  • CV z aktualnym adresem i numerem kontaktowym

 

Powyższą dokumentację należy przesłać w terminie do 28.01.2022 r.
na adres e-mail:  biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl

lub osobiście na adres:
Stado Ogierów Książ ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie wyznaczonym przez pracodawcę.

 

PROSIMY O DOPISANIE PONIŻSZEJ KLAUZULI

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000075325, kontakt sekretariat@ohz-kamieniec.pl, tel. (48)748173214, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na   stanowisko   powożący zaprzęgam konnymi   w Stadzie Ogierów Książ. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko podane wyżej, lecz nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

      

                ......................................................

(data i podpis kandydata do pracy)

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl