02.06.2023
Oferta mrożonego nasienia
Warunki sprzedaży nasienia mrożonego ogierów: Sonet, Frombork

Oferta mrożonego nasienia

 

Warunki sprzedaży nasienia ogierów z oferty:

Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.

Zakład Stado Ogierów Książ w sezonie 2023

1. Przedstawione niżej warunki dotyczą sprzedaży mrożonego nasienia ogierów:

Sonet- 1000 zł (brutto) -1 porcja składająca się 5 słomek na 1 dawkę inseminacyjną

Frombork- 600 zł (brutto)- 1 porcja składająca się 3 słomek na 1 dawkę inseminacyjną

 

Dodatkowe opłaty (netto)- naliczane przez Mega Vet:

  • Opłata za wypożyczenie kontenera transportowego na 7 dni- 200 zł

(za każdy dzień zwłoki jest doliczana dopłata 50 zł)

  • Kaucja za kontener transportowy- 2 000 zł
  • Przygotowanie kontenera oraz dokumentów do wysyłki- 150 zł
  • Opłata kurierska według obowiązującego cennika firmy kurierskiej

 

Nasienie zostało pobrane przez Katedrę Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UP Kraków z numerem zatwierdzenia WNI 12612102.

2. Sezon hodowlany trwa od 1 lutego 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę Hodowcy, istnieje możliwość sprzedaży nasienia po zakończeniu sezonu hodowlanego.

3. Zamówienia nasienia można dokonać codziennie - od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz.15:00:

- mailowo pod adresem: biuro-książ@stadoksiaz.pl  /  wiktoria.mazurkiewicz@stadoksiaz.pl

- telefonicznie pod nr tel. 74 840 58 60

Celem dokonania zamówienia należy podać: imię i numer paszportu klaczy, imiona jej rodziców, adres dostawy oraz dane do wystawienia faktury VAT.

Po uzyskaniu zapłaty za fakturę pro-formę w kwocie 50% ceny nasienia będziemy kierować dalsze procedury do lekarza weterynarii nr banku nasienia: 02052301, który prowadzi dystrybucję mrożonego nasienia.

Po upływie 90 dni zostanie wystawiona faktura na pozostałe 50% ceny nasienia.

4. Wysyłka nasienia może nastąpić:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej - płatne wg. stawek firmy kurierskiej

5. Nasienie wysyłane jest w formie mrożonej, w specjalnie przystosowanym kontenerze, który Hodowca ma obowiązek zwrócić do nadawcy 7 dni po odebraniu nasienia.

6. Nasienie opatrzone jest świadectwem zootechnicznym potwierdzającym jego pochodzenie od danego ogiera oraz legalność i prawidłowość procesu pobrania, konserwowania i dystrybuowania nasienia. Świadectwo to należy zachować celem późniejszego uzyskania świadectwa inseminacji.

7. Ewentualne zastrzeżenia co do jakości nasienia należy zgłaszać niezwłocznie po jego otrzymaniu., nie później niż w dniu inseminacji klaczy, pod rygorem utraty możliwości reklamacji. SO Książ nie odpowiada za uszkodzenie nasienia w transporcie, oraz opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

8. W przypadku konieczność dokonania ponownego zamówienia nasienia dla tej samej klaczy w trakcie sezonu hodowlanego (powtórka), Hodowca zamawia nasienie wg. opisanej wyżej procedury. Cena powtórki to 50% ceny wyjściowej 1 porcji inseminacyjnej tj.

Sonet- 500 zł brutto

Frombork- 300 zł brutto

Hodowcy przysługują maksymalnie 2 powtórki w sezonie hodowlanym dla tej samej klaczy. Po ich wykorzystaniu należy indywidualnie omówić warunki dalszych zamówień ze stacją ogierów.

9. Po uregulowaniu płatności na rzecz SO Książ, zgodnie z życzeniem Hodowcy lekarz weterynarii prowadzący dystrybucję nasienia potwierdzi fakt inseminacji klaczy na stosownym dokumencie.

10. W przypadku Hodowców posiadających 10 i więcej klaczy do inseminacji w danym sezonie hodowlanym, istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków cenowych, terminów płatności i sposobu rozliczeń.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl