19.06.2019
Międzynarodowe Zawody Zaprzęgowe CAI 3* CAI 2*, Zawody Krajowe
Międzynarodowe Zawody Zaprzęgowe CAI 3* CAI 2* oraz Zawody Krajowe dobiegły końca. Dziękujemy bardzo zawodnikom, sędziom oraz osobom oficjalnym, zaproszonym gościom, pracownikom, wolonatriuszom, kibicom oraz wszystkim zaangażowanym w nasze zawody.

Zawody >>>>>>>>

 

Szczególne podziękowania należą się także naszym sponsorom do któych należą: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ,,Victoria", Nadleśnictwo Świdnica, Termet, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Invest Park", Danone, Toyota Nowakowski Wałbrzych, Glinkowski, Arden, Agencja Jeździecka A. A. Bober oraz Chrupka.

Gratulujuemy również naszemu zawodnikowi Bartłomiejowi Kwiatkowi który wraz z ogierem Sonet wygrał konkurs klasy CAI 3* H1, Z młodymi końmi- Dezerterem i Diego wygrał konkurs L-D2, a z końmi Aromat, Frombork i Renesans był 4 w kategorii CAI 3* H2.

 

Wyniki >>>>>>>>>>>

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl